Blog

16/08/2019

10 cách thanh toán quảng cáo Facebook bạn cần biết !

Cách thanh toán quảng cáo Facebook là một vấn đề mà bạn rất thắc mắc khi mới chạy quảng cáo Facebook. Bạn không hiểu cách sẽ thanh […]
18/08/2019

Tài khoản quảng cáo Facebook bị gắn cờ phải làm sao

Tài khoản quảng cáo Facebook bị gắn cờ là một vấn đề đau đầu đối với những ai chạy quảng cáo trên Facebook, nhất là đối với […]
18/08/2019

2 cách để có tích xanh Facebook mới nhất

Bạn thấy rất nhiều người có tài khoản Facebook tích xanh và bạn cũng muốn có như thế. Bạn thấy rất nhiều người Fanpage Facebook tích […]
19/08/2019

Vì sao quảng cáo Facebook không ra đơn ?

Bạn đang chạy quảng cáo Facebook nhưng mà mãi vẫn chưa ra đơn ? Quảng cáo của bạn có rất nhiều khách hỏi nhưng rồi lại […]