Blog

Tháng Chín 5, 2019
Làm thế nào để tạo quảng cáo trên Instagram

Làm thế nào để tạo quảng cáo trên Instagram

Quảng cáo trên Instagram đang là mảnh đất màu mỡ dành cho nhà quảng cáo Facebook. Theo đánh giá hiện tại của cộng đồng quảng cáo Facebook, […]
Tháng Chín 9, 2019
Cách tạo tệp đối tượng đã lưu trên Facebook

Cách tạo tệp đối tượng đã lưu trên Facebook

Đối tượng đã lưu cho phép bạn gom nhiều đối tượng đã tạo lại với nhau thành một đối tượng duy nhất để khi chạy quảng cáo […]
Tháng Chín 9, 2019
Hướng dẫn tạo tệp đối tượng tương tự lookalike Facebook 2019

Hướng dẫn tạo tệp đối tượng tương tự lookalike Facebook 2019

Đối tượng tương tự trên Facebook là gì? Lookalike Audiences là công cụ của trình duyệt quảng cáo Facebook cho phép mở rộng thêm tệp Custom Audiences. […]
Tháng Chín 9, 2019
Facebook loại bỏ tính năng tự động quét khuôn mặt

Facebook loại bỏ tính năng tự động quét khuôn mặt

Facebook đã bị khởi kiện vì sử dụng trái phép tính năng “nhận diện khuôn mặt” mà không có sự cho phép của người dùng. Facebook […]