6 chỉ số giúp bạn đo lường chiến dịch quảng cáo facebook hiệu quả

Tháng Chín 15, 2019
6 chỉ số trong facebook ads

6 CHỈ SỐ GIÚP BẠN ĐO LƯỜNG CHIẾN DỊCH QUẢNG CÁO FACEBOOK HIỆU QUẢ

6 CHỈ SỐ GIÚP BẠN ĐO LƯỜNG CHIẾN DỊCH QUẢNG CÁO FACEBOOK   CTR – Click Through Rate (Tỉ lệ nhấp chuột vào quảng cáo)  Chỉ […]