tạo đối tượng tùy chỉnh với ltv

Tháng Chín 9, 2019
Hướng dẫn tạo tệp đối tượng tương tự lookalike Facebook 2019

Hướng dẫn tạo tệp đối tượng tương tự lookalike Facebook 2019

Đối tượng tương tự trên Facebook là gì? Lookalike Audiences là công cụ của trình duyệt quảng cáo Facebook cho phép mở rộng thêm tệp Custom Audiences. […]